Thị xã An Nhơn

Thị xã An Nhơn là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, bất động sản, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TX An Nhơn.

1