Thị xã An Nhơn

Thị xã An Nhơn là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Bình Định

1