Thị trấn Vĩnh Thạnh

Thị trấn Vĩnh Thạnh là huyện lỵ và là đô thị loại V, thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, bất động sản, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Vĩnh Thạnh.

1