Thị trấn Vân Canh

Thị trấn Vân Canh là huyện lỵ và là đô thị loại V, thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, bất động sản, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Vân Canh.

1