Thị trấn Tuy Phước

Thị trấn Tuy Phước là huyện lỵ và là đô thị loại V, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, bất động sản, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Tuy Phước.

1