Thị trấn Tăng Bạt Hổ

Thị trấn Tăng Bạt Hổ là huyện lỵ và là đô thị loại V thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, bất động sản, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Tăng Bạt Hổ.

1