Thị trấn Phú Phong

Thị trấn Phú Phong là đô thị loại IV thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, bất động sản, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Phú Phong.

1