Thị trấn Phù Mỹ

Thị trấn Phù Mỹ là huyện lỳ và là đô thị loại 5 thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Phù Mỹ,