Thị trấn Ngô Mây

Thị trấn Ngô Mây là huyện lỵ và là đô thị loại V, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Ngô Mây.

1