Thị trấn Diêu Trì

Thị trấn Diêu Trì là đô thị loại V, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đây là thị trấn thứ 2 thuộc huyện Tuy Phước.

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Diêu Trì.

1