Thị trấn Cát Tiến

Thị trấn Cát Tiến là đô thị loại V, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đây là thị trấn thứ 2 thuộc huyện Phù Cát và là thị trấn trẻ nhất tại Bình Định

Thông tin quy hoạch, bản đồ, giá đất, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư tại TT Cát Tiến.

1