Thị xã Hoài Nhơn

Thị xã Hoài Nhơn là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Bình Định

1