Thị trấn Phú Phong

Thị trấn Phú Phong là đô thị loại IV thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

1